Nhắn tìm đồng đội Nhắn tìm đồng đội ngày 06/12/2016

11/05/2017 4:20:00 CH

Liệt sỹ Đỗ Văn Cương, sinh năm 1947. Quê quán: Đội 5, HTX Đại Thành, Hải Thịnh, Hải Hậu, Hà Nam (nay là tổ dân phố 05, TT Thịnh Long, Hải Hậu, Nam Định). Nhập ngũ tháng 5/1965. Cấp bậc, chức vụ khi hy sinh: Chuẩn úy, Trung đội phó...